Tuần lễ thời trang Paris mùa xuân năm 2021: Báo cáo thực tế

Tuần lễ thời trang Paris mùa xuân năm 2021: Báo cáo thực tế
Nhà phê bình thời trang của Vogue Anh Anders Christian Madsen báo cáo từ Kinh đô ánh sáng. Giữa các buổi biểu diễn thể chất, các cuộc hẹn xa, thay khẩu trang, các buổi làm sạch tay, phát trực tiếp, phim truyện dài 30 phút, cuộc gọi điện video và phỏng vấn qua email, ngành thời trang hậu đại dịch vẫn chưa được tối ưu hóa — nó đã tăng tốc. Sau tất cả những lời bàn tán về việc làm chậm hệ thống, bằng cách nào đó, chúng tôi đã cố gắng tăng tốc nó, ít nhất là trong chừng mực có liên quan đến tuần lễ thời trang Paris.