Người sáng lập Model and Impossible.com Lily Cole trên Utopias, SXSW và Free Houses

Người sáng lập Model and Impossible.com Lily Cole trên Utopias, SXSW và Free Houses
Vị tha thái quá: Đó là điều mà thoạt đầu, có thể khiến bạn như nhíu mày hoặc nhếch mép. Vị tha trái ngược với rất nhiều điều mà chúng ta học và thấy, từ học thuyết Darwin đến, chẳng hạn như, Con sói của Phố Wall. Tuy nhiên, người mẫu và bây giờ là người giỏi kỹ thuật số Lily Cole sở hữu nó một cách nhanh chóng và cô ấy rất thuyết phục về tính chân thật của nó.