Báo chí hay cho thời kỳ khó khăn

Báo chí hay cho thời kỳ khó khăn
Barbara Ehrenreich và Alissa Quart, những người phụ nữ đứng sau Dự án Báo cáo Khó khăn Kinh tế, thảo luận về việc kể những câu chuyện bên lề trong thời điểm tin tức giả mạo.